Šetříme firmám
čas, peníze a lidské zdroje

Formuláře a nápravná opatření

V systému lze vytvářet i jednorázové formuláře, které nemají povahu checklistů, ale jen pasivního zápisu téměř čehokoliv. Lze tak vytvářet také nápravná opatření a provázat je s činnostmi, které nebyly dokončeny jako vyhovující. Formuláře je možné designovat a přiblížit se tak reálné podobě aktuálně používaných formulářů.

Nahoru