Šetříme firmám
čas, peníze a lidské zdroje

Pravidelné činnosti a kontroly

Systém disponuje výkonným nástrojem pro vytváření pravidelných činností. Pomocí šablon můžete rychle vytvářet nové činnosti, které je nutné pravidelně provádět a delegovat na konkrétní pracovníky. Kromě pravidelných činností lze vytvářet také jednorázové, které se spouští podle potřeby a nebo jako nápravná opatření. Pokud taková kontrola nebude včas provedena, nebo bude obsahovat nesoulad, může být nadřízený pracovník okamžitě informován. Jakékoliv dokončení pravidelné činnosti generuje protokol a ukládá do digitálního archivu.

Nahoru